Popis stavby a výkonov 

môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke: 

Popis stavby a výkonov v PDF-formáte

Stavebný popis výstavby domu do štádia: HRUBÁ STAVBA

Montáž domu sa realizuje od podpivničenej alebo nepodpivničenej základovej dosky.
V prípade, ak objednávateľ požaduje aj vyhotovenie základov, sú tieto vyhotovené štandardne:
90 cm do hĺbky, 30 cm nad terén, 15 cm hrúbka platne, základové pásy na šírku 40 cm.
V cene dodávky je i doprava na miesto stavby, lešenie, vývoz odpadu a ostatné technické vybavenie stavby.

1. Vonkajšie steny ULTRA MEGA WAND, hrúbka steny = 32,4 cm; U = 0,135 W/m2K

Nosnú konštrukciu tvorí drevený rám, ktorého rozmery sú dané statickými výpočtami.

- 12,5 mm SDK, neškárovaný, nebrúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)
- 50 mm doska GUTEX
- 15 mm doska OSB3 
- 0,2 mm parozábrana
- 160 x 60 mm rámová konštrukcia (konštrukčné rezivo) so 160 mm minerálnou vlnou U=0,034 W/m2k
- 15 mm doska OSB3
- Tepelnoizolačný systém STO pozostávajúci z:
- disperzné lepidlo
- 60 mm grafitový (sivý) EPS polystyrén, U=0,031 W/m2k
- lepiaca stierka
- sklotextilná mriežka
- základná omietka
- organická omietka STO zrno 2 mm (trená)
- soklová omietka je STO MARMOLIT (len v prípade ak základy realizuje zhotoviteľ)

2. Vnútorné priečky
- 12,5 mm SDK, neškárovaný, nebrúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)
- 15 mm doska OSB3
- 120 x 60 mm rámová konštrukcia SM/JD so 50 mm minerálnou vlnou
- 15 mm doska OSB3
- 12,5 mm SKD, SKD I, neškárovaný, nebrúsený

3. Podlaha prízemia (štandardná skladba):
- základová doska zodpovedajúca statike, ktorú realizuje objednávateľ
- 2,0 mm izolácia z bitúmenovej lepenky, realizuje výrobca základovej dosky

4. Strop prízemia  (zdola nahor) :
- 23 mm rošt SM/JD pre upevnenie sadrokartónu
- 240 x 60 mm stropnice SM/JD, s 50 mm minerálnou vlnou, po obvode domu do hĺbky 1,5 m = 240 mm min. vlna
- 18 mm OSB doska 

5. Podlaha poschodia - ukončená OSB doskou nad stropom

6. Strop poschodia (zdola nahor) :
- 23 mm rošt SM/JD pre upevnenie sadrokartónu
- 0,16 mm parozábrana
- 240 x 60 mm stropnice SM/JD, s 240 mm minerálnou vlnou
- 18 mm doska OSB 

7. Strecha
Strešná konštrukcia je tesárska konštrukcia SM/JD, podľa statického prepočtu.
Neplatí pre bungalovy s valbovou strechou - tu sa realizuje väzníkový krov.

Štandardná skladba šikmín krovu zdola nahor:

- 200 mm krokvy bez izolácie, ostrohranne ukončené, priznané
- 0,16 mm strešná fólia
- 50 x 50 mm kontralaty SM/JD
- 30 x 50 mm laty SM/JD
- krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)

K základnému rozsahu dodávky krytiny patria nasledovné komponenty:
Základná škridla, krajová škridla,vetracia škridla, škridla kanalizačného odvetrania, hrebenáč, vetrací pás hrebeňa a nárožia, ochranná sieťka proti hmyzu.

8. Žľaby a odkvapové rúry
Na odvodnenie strechy slúžia pozinkované žľaby a odkvapové rúry. Vyústenie odkvapovej rúry je štandardne prevedené bez kolena cca. 30 cm od hornej hrany základovej dosky.

9. Sklon a presah strechy
Presah strechy na strane odkvapu je štandardne 500 mm, ukončený perodrážkovou doskou na krokve, ošetrené náterom ADLER.
Presah strechy na štítovej strane domu je štandardne 450 mm, ukončený perodrážkovu doskou na krokve, ošetrené náterom ADLER.
Presahy a ostatné viditeľné drevené časti (krokvy, pomúrnice,drevené stĺpy) sú ošetrené bezfarebným náterom ADLER.

10. Okná, terasové a balkónové dvere
Štandardne sú dodávané okná, terasové okná a balkónové dvere plastové biele, s izolačným trojsklom, 6-komorové. Všetky okná sú štandardne otváravo - sklopné.

11. Strešné okná
Strešné okná VELUX GGL 78 x 118 mm so šedohnedým hliníkovým lemovaním. Pokiaľ sú v projekte navrhnuté.

12. Parapety
Vonkajšie parapety: z hliníkového plechu farby bielej, šírka parapetu je 195 mm. K vonkajším parapetom sú dodávané hliníkové bočné krytky.
Vnútorné parapety: nedodávajú sa pri hrubej stavbe (dodá a osadí objednávateľ až pri vymaľovaní interiéru)

13. Vchodové dvere
Vchodové dvere sú plastové biele, výplň PERITO, bez bočných presklení a nadsvetlíkov.

14. Schody na povalu
Štandardne sú dodávané výklopné schody, zateplené.
Rozmer schodov: 1 200 x 700 mm.

15. Elektroinštalácia
Nie je predmetom dodávky HRUBEJ STAVBY.
Zhotoviteľ dodá len prázdne vertikálne ochranné trúbky pre kabeláž, ktoré sú zabudované už vo výrobe v paneloch.

16. Rozvody vody, kanalizácia
Pri hrubej stavbe sa zhotoviteľom dodávajú len demontážne predsteny, ktoré si investor pri montáži rozvodov demontuje a po zavedení rozvodov vody a odpadov späť zabuduje.

17. Kúrenie
Nie je predmetom dodávky a montáže zhotoviteľa pri stupni výstavby HRUBÁ STAVBA, ani jeho hrubé rozvody v podlahách.

18. Balkón
Balkón je konštrukčne vysunutý. Zábradlie balkóna je štandardne nerezové.
Podlahu tvorí drevený rošt s viditeľnými stropnicami.

19. Loggia
Zábradlie loggie je štandardne nerezové.
Skladba podlahy zhora nadol pri HS:
- 16 mm OSB doska
- 200 mm nosná konštrukcia SM/JD s 200 mm minerálnou vlnou
- 0,16 mm fólia
- 23 mm rošt SM/JD
- 12,5 mm SDK, zložený na stavbe

20. Ostatné
Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny v záujme technického pokroku, pokiaľ nespôsobia investorovi škodu.

Stavebný popis výstavby DOMU NA KĽÚČ

Montáž domu sa realizuje od podpivničenej alebo nepodpivničenej základovej dosky.
V prípade, ak objednávateľ požaduje aj vyhotovenie základov, sú tieto vyhotovené štandardne: 90 cm do hĺbky, 30 cm nad terén, 15 cm hrúbka platne, základové pásy majú štandardne šírku 40 cm.

V cene dodávky je i doprava na miesto stavby, lešenie a ostatné technické vybavenie stavby. V cene stavby nie sú zahrnuté terénne úpravy, inžinierske siete a ich napojenie na hlavné prívody.

1. Vonkajšie steny ULTRA MEGA WAND, hrúbka steny = 32,4 cm; U= 0,135 W/m2k

Nosnú konštrukciu tvorí drevený rám, ktorého rozmery sú dané statickými výpočtami. 
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)
- 50 mm platňa GUTEX
- 15 mm doska OSB3
- 0,2 mm parozábrana
- 160x60 mm rámová konštrukcia (konštrukčné rezivo) so 160 mm minerálnou vlnou
- 15 mm doska OSB 3
- 60 mm grafitový (sivý) EPS polystyrén, U=0,031 W/m2k
Fasádny systém STO vrátane vrchnej organickej omietky, 2 mm zrno (omietka trená)
Soklovú omietku a zateplenie sokla vyhotoví zhotoviteľ len v prípade, ak realizuje aj základy.

2. Vnútorné priečky 
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)

- 15 mm doska OSB3
- 120 mm rámová konštrukcia SM/JD s 50 mm minerálnou vlnou
- 15 mm doska OSB3
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)

3. Podlaha prízemia v = 170 mm
- základová doska
- izolácia z bitúmenovej lepenky, realizuje výrobca základovej dosky
- 100 mm podlahový polystyrén 
- 0,16 mm PE fólia s dilatačným pásom
- 50 mm liaty betón
- 10 mm podlahovina (dlažba, laminátové parkety)

4. Strop prízemia (zdola nahor) :
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)
- 23 mm drevený rošt pre upevnenie SDK
- 240x60 mm stropnice SM/JD, s 50 mm minerálnou vlnou, 1,5 m do hĺbky po obvode 240 mm min. vlna
- 18 mm doska OSB

5. Podlaha poschodia v = 130 mm
- 70 mm podlahový polystyrén 
- 0,16 mm PE fólia s dilatačným pásom
- 50 mm liaty betón 
- 10 mm podlahovina (dlažba, parkety, koberec)

6. Strop poschodia (zdola nahor)
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený (v kúpeľni impregnovaný proti vlhkosti)
- 23 mm drevený rošt pre upevnenie SKD
- 0,16 mm PE fólia ako parozábrana
- 240x60 mm drevený trám, s 240 mm minerálnou vlnou (platí, ak je nad poschodím nezateplená povala)
- 18 mm OSB doska (na požiadanie za príplatok, ak je povala vyššia ako 2 m)

7. Strecha
Strešná konštrukcia je tesárska konštrukcia SM/JD, podľa statického prepočtu. 
Neplatí pre bungalovy - tu sa realizuje väzníkový krov alebo pri rovnej streche je strop zároveň krovom. 
Štandardná skladba šikmej strechy zdola nahor:
- 200x80 mm krokvy bez izolácie, priznané, podbité zhora perodrážkovou doskou
- strešná fólia WOLF
- 50x50 mm kontralaty SM/JD
- 30x50 mm laty SM/JD
- strešná krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)

K základnému rozsahu dodávky krytiny patria nasledovné komponenty:
základná škridla, krajová škridla, vetracia škridla, škridla kanalizačného odvetrania, hrebenáč, vetrací pás hrebeňa a nárožia, ochranná sieťka proti hmyzu.

8. Žľaby a zvody
Na odvodnenie strechy slúžia pozinkované žľaby a odkvapové rúry. Žľaby sú z polkruhového pozinkovaného plechu. Odkvapové rúry sú tiež z pozinkovaného plechu.
Vyústenie odkvapovej rúry je štandardne prevedené bez kolena cca. 30 cm od hornej hrany základovej dosky.

9. Sklon a presah strechy
Presah strechy pri odkvape je štandardne 500 mm, ukončený perodrážkou 19 mm, nabitou na krokve.
Presah strechy na štíte je štandardne 450 mm, ukončený perodrážkou 19 mm, nabitou na krokve.
Podbitie a viditeľné drevené časti (krokvy, pomúrnice) sú opatrené bezfarebným lazúrovacím lakom ADLER.

10. Okná, terasové a balkónové dvere
Štandardne sú dodávané a zabudované plastové okná, terasové a balkónové dvere s izolačným trojsklom, 6-komorové, obojstranne farby bielej. Kovanie Winkhaus, kľučky okien sú bielej farby. Štandardne sa dodávajú okná otváravo - sklopné.

11. Strešné okná
Strešné okná VELUX GGL 78 x 118 mm so šedohnedým hliníkovým lemovaním. Pokiaľ sú v projekte uvažované.

12. Parapety
Vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu farby bielej, šírka parapetu je 195 mm.
K vonkajším parapetom sú dodávané hliníkové bočné krytky. Vonkajšie parapety sú dodávané aj na všetky terasové okná.
Vnútorné parapety: PVC biele, š = 150 mm
Vnútorné parapety vo WC, kúpeľni a u terasových a balkónových okien nepatria k rozsahu dodávky (WC, kúpeľňa=obkladačky).

13. Vchodové dvere
Vchodové dvere sú plastové biele, výplň PERITO, bez bočných presklení a nadsvetlíkov.

14. Interiérové dvere
Interiérové dvere sú dyhované plné, bez presklení, povrchová úprava buk. Povrch je ošetrený matným transparentným lakom, k dverám je dodávaná obložková zárubňa.
Dverné kovania sú z eloxovaného ľahkého kovu.

15. Interiérové schody
Dodávané sú celodrevené schody, bukové. Schodisko pozostáva z dvoch schodníc so stupňami a zábradlím na jednej strane. Schody sú bez podstupníc. Madlo je z lepeného dreva bukové, kvalitatívna trieda A. Povrch dreva je opatrený transparentným lakom matným.

16. Schody na povalu
Štandardne sú dodávané výklopné schody, zateplené.
Rozmer schodov: 1 200 x 700 mm.

17. Elektroinštalácia
Štandardne je dodávaný typ vypínačov a zásuviek - LEGRAND, farba biela.
Prázdne vertikálne ochranné rúry vedení pre kabeláž sú zabudované už vo výrobe.

PRÍZEMIE
Vchod: 
1 zvonec
1 vonkajšie osvetlenie
Obývacia izba: 
1 sériový vypínač
1 prípojka antény
6 dvojitých zásuviek
1 telefónna prípojka
Terasa: 
1 vonkajšia zásuvka s vypínačom v obytnom priestore
1 vypínač pre vonkajšie osvetlenie 
Hospodárska miestnosť: 
1 vypínač pre osvetlenie
2 dvojité zásuvky
1 elektrický rozvádzač s hodinami
1 zásuvka pre kotol
Hosťovské WC: 1 vypínač pre osvetlenie
1 zásuvka
Kuchyňa: 
1 vypínač pre osvetlenie
1 zásuvka pre chladničku
1 zásuvka pre odsávanie
1 zásuvka pre umývačku riadu
1 zásuvka pre práčku (prípadne v technickej miestnosti) 
2 zásuvky pre pracovný stôl
1 prípojka pre elektrický sporák
Oblasť schodiska: 
2 prepínače pre osvetlenie
1 zásuvka

POSCHODIE
Spálňa: 
1 vypínač pre osvetlenie
3 zásuvky
Detská izba: 
1 vypínač pre osvetlenie
3 zásuvky
Kúpeľňa: 
1 vypínač pre osvetlenie
1 zásuvka
1 uzemnenie vane
Ostatné miestnosti: 
1 vypínač pre osvetlenie
3 zásuvky

Všetky inštalácie môžu byť zrealizované za príplatok aj podľa projektu elektroinštalácie odsúhlaseného a potvrdeného odberateľom. Napojenie vonkajšej elektroinštalácie na elektromer si zabezpečí odberateľ s prevádzkovateľom siete. Firma WOLF realizuje tieto práce len v dome.

18. Zdravotechnika, kanalizácia
Vodovodné potrubie a kanalizácia v dome sú zhotovené z hliníko-plastu.
Rozvody vody sú vedené v podlahe po jednotlivé batérie.
Rozvody vody, ktoré sú vedené podlahou sú ochránené elastickou ochrannou rúrou.
Vodovodné prípojky sú pripravené pre nasledovné vývody:
- k umývadlu 1 ks: teplá, studená
- k vani 1 ks: teplá, studená
- k sprche 1 ks: teplá, studená
- k WC 1 ks: studená
- k drezu 1 ks: teplá, studená
- k práčke 1 ks: studená
- k umývačke riadu 1 ks: studená
- ku kotlu 1 ks: studená
- v exteriéri pre záhradu 1 ks: studená
Všetky inštalácie vody a kanalizácie môžu byť zrealizované aj podľa projektu zdravotechniky, odsúhlaseného a potvrdeného odberateľom. Práce a materiál nad rámec tohto popisu sú realizované za príplatok. Napojenie vonkajšej vodoinštalácie a kanalizácie na siete, vrátane ČOV, žumpy alebo kanalizácie si zabezpečí odberateľ. Firma WOLF realizuje rozvody vody a kanalizácie len v dome.

19. Sanita 
Štandardne sa dodáva sanita výrobcu JIKA.
Kúpeľňa:
Akrylátová vaňa, biela, 170 x 70cm, vaňa je z frontu obložená obkladačkami + odnímateľné servisné dvierka 25 x 20 cm. K vani je štandardne dodávaná stenová 1-páková vaňová zmiešavacia batéria.
Umývadlo, keramické, biele, šírka 600 mm, Jika - Mio s 1-pákovou zmiešavacou batériou. K umývadlu je dodávaná keramická polnoha pre zakrytie sifónu.
Akrylátová sprchová vanička s rozmermi 90 x 90 cm, biela, so sprchovou kabínou, dvierka kabíny majú číre sklo, stenová 1-páková sprchová zmiešavacia batéria pochrómovaná, ručná sprchová hadica pochrómovaná, sprchová hlava, držiak sprchy pochrómovaný a mydelnička.
Závesné WC Geberit Duo Fix (systém do steny), keramické WC Jika, so sedátkom z PVC farby bielej a bielym tlačítkom na vodu v stene.
Hosťovské WC:
Závesné WC Geberit Duo Fix (systém do steny), keramické WC Jika, so sedátkom z PVC, farby bielej a bielym tlačítkom na vodu v stene.
Umývatko, keramické, biele, šírka 400mm, typ Jika Mio, s 1-pákovou zmiešavacou batériou, pochrómovanou. Syfón umývatka je chrómový.

20. Kúrenie
Vodné potrubie od kotla až po rozdeľovač je zhotovené z medených rúrok.
Potrubie od rozdeľovača po vykurovacie telesá je z polyetylén-Xa s difúznym uzáverom.
Vykurovanie je zabezpečené platňovými vykurovacími telesami typu KORAD. Všetky vykurovacie telesá sú vybavené termostatovými ventilmi.
Tepelná regulácia kotla je zabezpečená pomocou čidla pre interiérovú teplotu.
Štandardne je dodávaný kotol PROTHERM LEV so zabudovaným zásobníkom vody 90l. K rozsahu dodávky patrí zavesenie kotla a pripojenie potrubí ku kotlu, revízna správa.
Pripojenie plynu do kotla po plynomer nie je súčasťou rozsahu dodávky zhotoviteľa.

21. Obkladačské práce
WC: Všetky steny sú obkladané do výšky zárubní keramickým obkladom. Stropy sú vymaľované na bielo.
Parapety a špalety sú tiež obložené obkladom. Obklady sú kalkulované v cene do sumy 10,- EUR vrátane DPH/m2. 
Kúpeľňa: Steny sú obložené keramickým obkladom do výšky zárubní. Stropy sú vymaľované na bielo.
Parapety a špalety sú obkladané tiež keramickým obkladom.
Na obloženie vane sa používajú tie isté obkladačky ako na steny.
Dlažby sú kalkulované do sumy 10,- EUR vrátane DPH/m2.
Kuchyňa: Obklad nad kuchynským drezom, cca 3 m2
Kúpeľňa, WC, zádverie, kuchyňa a technická miestnosť:
Na podlahy týchto miestností sa kladie dlažba štandardným spôsobom (nie tzv. šachovnica, nie diagonála), šikminy stien nie sú obkladané, ale len vymaľované farbou.

22. Podlahoviny
Vo všetkých miestnostiach, ktoré neboli spomenuté v bode 21, je položená laminátová podlaha v hodnote 10,- EUR vrátane DPH/m2.

23. Povrchová úprava stien
Všetky steny a stropy v obytných miestnostiach na prízemí a poschodí sú natreté 2 x bielou farbou, okrem plôch, ktoré sú obkladané. Alternatívne doporučuje zhotoviteľ sklo-textilné tapety.

24. Balkón
Balkón je konštrukčne vysunutý. Zábradlie balkóna je nerezové.
Podlahu tvorí drevený rošt s viditeľnými stropnicami. Za príplatok je možné aj podlahu balkóna uzavrieť z vrchu dlažbou a zospodu fasádou.

25. Loggia
Zábradlie loggie je nerezové.
Skladba podlahy zhora nadol:
- 10 mm mrazuvzdorná dlažba, sokel
- lepiaci tmel, tesnenie
- 2 x 10 mm OSB doska
- 0,6 mm pozinkovaný plech
- 22 mm OSB doska
- 220 x 80 mm nosná konštrukcia SM/JD s 200 mm minerálnou vatou
- 0,16 mm PE fólia
- 30 x 60 mm rošt SM/JD
- 12,5 mm SDK, škárovaný, brúsený 

26. Ostatné
Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny v záujme technického pokroku, pokiaľ nespôsobia investorovi škodu.