Značka kvality drevostavby ZSD SR


Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. získala v roku 2012 certifikát ZNAČKA KVALITY DREVOSTAVBY, ktorý udeľuje Zväz spracovateľov dreva SR:

Znacka kvality 231px

 

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR pomôže stavebníkom získať výhodnejšiu hypotéku. Musia však realizovať svoje budúce bývanie prostredníctvom výrobnej a realizačnej firmy, ktorá je nositeľom „Značky kvality ZSD SR“. Túto značku však môže získať iba členská firma Zväzu spracovateľov dreva SR.

Značku kvality drevostavby uviedol ZSD SR do života v roku 2012. Nositelia značky musia spĺňať náročné kritériá posudzovania kvality svojej výroby, následne sa musia podrobiť kontrole finančnej disciplíny voči klientom a štátu. Stanovené kritériá sú nad rámec európskych povinností.

Zväz spracovateľov dreva SR prostredníctvom Sekcie drevostavieb využíva všetky možnosti pre zatraktívnenie výstavby domov na báze drevnej hmoty. V najbližších rokoch chcez ZSD SR zvýšiť podiel drevostavieb na Slovensku z dnešných odhadovaných 10 % na 30 %.

Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., ktorá je členom Zväzu spracovateľov dreva SR, získala prvýkrát certifikát ZNAČKA KVALITY DREVOSTAVBY v r. 2012 a následne v máji 2017 sme získali predĺženie certifikátu.

Značka kvality r. 2012 - certifikát v PDF

Značka kvality r. 2017 - predĺženie certifikátu v PDF