Skupina WOLF - inovatívne do budúcnosti

Počas viac ako 50-tich rokov sa skupina WOLF rozrástla na medzinárodne úspešnú spoločnosť a stala sa spoľahlivým partnerom pri výstavbe montovaných domov, priemyselných a poľnohospodárskych hál, ako i železobetónových kruhových nádrží a síl. Drevo, oceľ, betón a dômyselná kombinácia týchto materiálov umožňuje realizovať to najúspornejšie riešenie Vašich požiadaviek.

Partner pre malé i veľké výzvy
Od technicky dokonalých typových domov po individuálne plánované obytné domy, dvojdomy, radové domy a architektonicky náročné špeciálne stavby, od malých výrobných hál po halové zostavy s administratívnymi priestormi, od nádrží menších priemerov po veľkoobjemové nádrže a silá s úžitkovým objemom 10 000 m³ – Skupina WOLF ponúka širokú paletu stavebných objektov.

Nablízku všetkým želaniam
Okrem hlavných sídiel v Scharnsteine a Osterhofene má skupina WOLF 23 ďalších pobočiek v 20 krajinách, vďaka čomu je schopná rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov. Viac ako 2 700 pracovníkov s vysokou odbornosťou a dlhoročnou príslušnosťou k firme zabezpečuje celkové koncepty stavieb - od poradenstva až po odovzdanie.

Inovatívne do budúcnosti
Neustály vývoj a využívanie moderných, počítačom riadených výrobných zariadení umožňuje precíznu a ekonomickú výrobu. Tým je dosiahnutý vysoký stupeň prefabrikácie, skrátenie doby montáže a zároveň je zaistený vysoký štandard kvality.

Dcérske spoločnosti patriace pod Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H, Rakúsko

Dcérske spoločnosti patriace pod Wolf System GmbH, Nemecko