Stavebné prvky / obvodové steny

WOLF Haus - Niedrigenergiehaus


Stena ULTRA MEGA WAND

Konštrukciou jedinečnej, patentovanej steny ULTRA MEGA WAND dosiahol WOLF svoj technický náskok vo výstavbe nízkoenergetických montovaných domov. Steny pozostávajú z viacerých multifunkčných vrstiev,vrátane tepelno a zvukovo izolačnej dosky určenej na predpripravenie rozvodov, pričom každá vrstva optimálne spĺňa príslušné funkcie. Dlhoročným vývojom sa podarilo vytvoriť systém, v ktorom sa spájajú všetky požadované prednosti.

WOLF Haus - Arche Nova


ARCHE NOVA

Arche Nova - tak sa nazýva ekologický, energeticky orientovaný a zdravý koncept výstavby domu.

 

Odolnosť voči zemetraseniu 

WOLF DOSIAHOL SVETOVÝ REKORD!

V rámci WOLF-bezpečnostného konceptu sa spoločnosť rozhodla preskúšať stabilitu svojich domov v najväčšom skúšobnom ústave pre simuláciu zemetrasení v Pavii.

Koncern WOLF dosiahol svetový rekord, nakoľko 4-podlažný dom vydržal nepoškodený sedem zemetrasení. Tento test dáva vlastníkom postavených domov, ako i budúcim investorom istotu, že montované domy WOLF sú skutočne kvalitné.

Skúška požiarnej odolnosti

Vo vzťahu k požiarnej odolnosti drevostavieb nasadil WOLF vysokú latku. Spoločnosť investuje už roky do výskumu a inovácií a dosahuje tak vedúce postavenie vo vývoji nových štandardov s ohľadom na bezpečnosť a ochranu vlastníkov WOLF domov.

Spoločnosti WOLF sa podarilo vyvinúť konštrukciu steny s vynikajúcou požiarnou odolnosťou. Dokazuje to aj skúška požiarnej odolnosti uskutočnená v skúšobnom ústave vo Viedni v roku 2014.