Stupne výstavby

Firma WOLF SYSTEMBAU, spol.  s r.o. ponúka nasledovné stupne výstavby montovaných domov WOLF HAUS: 

HRUBÁ STAVBA (HS): zateplený, zvonku finálne ukončený skelet stavby vrátane priečok, výplní otvorov, so strešným plášťom,

Popis stavby a výkonov - rozsah dodávky montovaných domov WOLF HAUS:  Popis stavby a výkonov v PDF-formáte

Rozsah dodávky je výlučne predmetom individuálneho zadania a finančných možností stavebníka.