Stupne výstavby

Firma WOLF SYSTEMBAU, spol.  s r.o. ponúka nasledovné stupne výstavby montovaných domov WOLF HAUS: 

HRUBÁ STAVBA (HS): zateplený, zvonku finálne ukončený skelet stavby vrátane priečok, výplní otvorov, so strešným plášťom, krytinou, bez inštalácií TZB.
ROZŠÍRENÁ HRUBÁ STAVBA (RHS) s rozvodmi vody, kanalizácie a kúrenia, zaliatymi v betónovej podlahe.
DOM NA KĽÚČ (DNK) podľa popisu stavby a výkonov montovaných domov WOLF HAUS (viď. nižšie).

Popis stavby a výkonov - rozsah dodávky montovaných domov WOLF HAUS:  Popis stavby a výkonov v PDF-formáte

Rozsah dodávky je výlučne predmetom individuálneho zadania a finančných možností stavebníka.