Najmodernejšia výroba montovaných domov v Rakúsku

Pre neustále zvyšovanie produktivity investuje WOLF, ako jeden z najdôležitejších zamestnávateľov v kraji, do prestavby a výstavby nových výrobných hál a tým vytvára nové zdroje a dosahuje najvyššiu úroveň výroby. 

WOLF Haus - Fertighausproduktion

Montované domy - výroba

WOLF Haus - Fertighausproduktion

Montované domy - výroba

WOLF Haus - Fertighausproduktion

Montované domy - výroba

Montované domy - výroba