20.000 návštevníkov jubilejnej oslavy firmy WOLF !

Pri príležitosti 50-teho výročia založenia firmy WOLF v rakúskom Scharnsteine sa v dňoch 8. a 9. októbra 2016 konala veľká jubilejná oslava. Približne 20 000 návštevníkov sa prišlo pozrieť na dni otvorených dverí v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. K bohatému programu patrila aj prehliadka firmy a výrobných hál, atrakcie pre deti, trh s miestnymi produktmi a pod. O príjemnú náladu sa postarali rôzne kapely. Záujemcovia mohli navštíviť aj vzorové centrum a rôzne stanoviská, kde sa mohli informovať o celej produktovej palete firmy WOLF - montovaných domoch, halách pre poľnohospodárstvo a priemysel a železobetónových stavbách.