SKÚŠKA POŽIARNEJ ODOLNOSTI

Vo vzťahu k požiarnej odolnosti drevostavieb nasadil WOLF vysokú latku. Spoločnosť investuje už roky do výskumu a inovácií a dosahuje tak vedúce postavenie vo vývoji nových štandardov s ohľadom na bezpečnosť a ochranu vlastníkov WOLF domov.

Spoločnosti WOLF sa podarilo vyvinúť konštrukciu steny s vynikajúcou požiarnou odolnosťou. Dokazuje to aj skúška požiarnej odolnosti uskutočnená v skúšobnom ústave vo Viedni v roku 2014.